Menu
home
>>
เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

 

      1. การแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของสะพานข้าวแม่น้ำคาน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยการปรับปรุงฐานราก และ เพิ่มความแข็งแรงด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์

 

รูปภาพประกอบ
สะพานชุมชน
สะพานชุมชน
สะพานชุมชน
สะพานชุมชน
สะพานชุมชน
สะพานชุมชน
สะพานชุมชน
       2. การวิเคราะห์ ออกแบบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข สายทาง ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 – บ้านนาซำแซง (โค้งร้อยศพเดิม) โดยใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมอำนวยความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ   

 

รูปภาพประกอบ
สายทาง ลย.2002
สายทาง ลย.2002
สายทาง ลย.2002
สายทาง ลย.2002
สายทาง ลย.2002
สายทาง ลย.2002
      3. การดำเนินการปรับปรุง แก้ไข จุดเสี่ยงอันตรายบนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเลย

 

รูปภาพประกอบ

 

Scroll Up Skip to content