Menu
home
>>
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทเลย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 13 อัตรา (ขยายเวลาการรับสมัคร) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่มีกำหนดจนกว่าครบตามจำนวนอัตรที่กำหนด สอบถาม โทร.042-812-660 # รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
Scroll Up Skip to content