Menu
home
>>
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
ประกาศลูกจ้าง13อัตรา1
ประกาศลูกจ้าง13อัตรา1

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้ที่ งานธุรการ ส่วนอำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบทเลย เลขที่ 255 หมู่ที่ 12 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.042-812660 งานธุรการ/ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทเลย
ข้อมูลรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทเลย เรื่อง รัการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งานราชการ ซึ่งมีจำนวน 22 รายการ หากผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอดูพัสดุดังกล่าวได้ที่งานเครื่องกล แขวงทางหลวงชนบทเลย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ในเวลาราชการ จ-ศ (08.30-16.30 น.) กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลาเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.00 น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานเครื่องกล แขวงทางหลวงชนบทเลย โทร 04 2 – 8 1 1 – 5 7 1 หรือ 0 4 2 -8 1 1 – 7 0 3

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทเลย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 13 อัตรา (ขยายเวลาการรับสมัคร) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่มีกำหนดจนกว่าครบตามจำนวนอัตรที่กำหนด สอบถาม โทร.042-812-660 # รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

การวิเคราะห์ ออกแบบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข สายทาง ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 – บ้านนาซำแซง (โค้งร้อยศพเดิม) โดยใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมอำนวยความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

Scroll Up Skip to content