Menu
home
>>
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธันว์ สินธวาลัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย

เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน“งบพัฒนาจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีเด่น

ณ ห้องประชุมศรีสองรักชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

อื่นๆ

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงชนบทเลย รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากท่านผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ. ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

Scroll Up Skip to content