Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทเลย ร่วมตรวจสอบ วิสาหกิจชุมชนศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อตรวจสอบรับรองโรงงานผลิตหลักนำทางยางธรรมาชาติ (RGP)
ยางพารา

แขวงทางหลวงชนบทเลย โดยนายธันว์ สินธวาลัยผอ.ขทช. เลย , นายลิขิต แก้วศิริ ผอ.สตว.สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) พร้อมเจ้าหน้าที่ ขทช.เลย ร่วมตรวจสอบ วิสาหกิจชุมชนศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อตรวจสอบรับรองโรงงานผลิตหลักนำทางยางธรรมาชาติ (RGP) จากการตรวจสอบ 1.ด้านผลิต โรงงานมีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 15,000 ต้นต่อ 1เดือน อัตราการใช้ยางพาราอยู่ที่ 270,000 กก. 2.ด้านคุณภาพ มีการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักรโรงงานผ่านการรับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ยางพารา
ยางพารา

ยางพารา ยางพารา ยางพารา ยางพารา ยางพารา ยางพารา ยางพารา ยางพารา ยางพารา ยางพารา

Scroll Up Skip to content