Menu
home
>>
กิจกรรม ทช.รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน และกิจกรรมปลูกต้นไม้  “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
ปลูกต้นไม้

นายธันว์  สินธวาลัย   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย

ร่วม

ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้

 ณ  วัดราษฎร์ประดิษฐ์ บ้านโนนสว่าง  ตำบลชัยพฤกษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

อื่นๆ

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงชนบทเลย รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากท่านผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ. ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

Scroll Up Skip to content