Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทเลย ตรวจวัดค่าควันไอเสีย (ควันดำ)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายธันว์ สินธวาลัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย ร่วมกับสำนักงาน ขนส่งจังหวัดเลย ตรวจวัดค่าควันไอเสีย (ควันดำ) ของเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงชนบทเลย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคม และตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ โรงซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงชนบทเลย

แขวงทางหลวงชนบทเลย ร่วมกับสำนักงาน ขนส่งจังหวัดเลย ตรวจวัดค่าควันไอเสีย (ควันดำ)
แขวงทางหลวงชนบทเลย ร่วมกับสำนักงาน ขนส่งจังหวัดเลย ตรวจวัดค่าควันไอเสีย (ควันดำ)

 

อื่นๆ

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงชนบทเลย รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากท่านผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ. ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

Scroll Up Skip to content