Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทเลย ตรวจวัดค่าควันไอเสีย (ควันดำ)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายธันว์ สินธวาลัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย ร่วมกับสำนักงาน ขนส่งจังหวัดเลย ตรวจวัดค่าควันไอเสีย (ควันดำ) ของเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงชนบทเลย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคม และตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ โรงซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงชนบทเลย

แขวงทางหลวงชนบทเลย ร่วมกับสำนักงาน ขนส่งจังหวัดเลย ตรวจวัดค่าควันไอเสีย (ควันดำ)
แขวงทางหลวงชนบทเลย ร่วมกับสำนักงาน ขนส่งจังหวัดเลย ตรวจวัดค่าควันไอเสีย (ควันดำ)

 

Scroll Up Skip to content