Menu
home
>>
มอบรางวัลคนดี ขทช.เลย

อื่นๆ

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงชนบทเลย รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากท่านผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ. ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

Scroll Up Skip to content