Menu
home
>>
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลยพร้อมคณะฯ ได้มอบของที่ระลึก
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลยพร้อมคณะฯ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับท่านขนส่งจังหวัดเลย เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (อำนวยการสูง) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content