Menu
home
>>
ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมบำรุงถนน สาย ลย. 4025 แยก ทล.2140 บ้านทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย

นายธันว์ สินธวาลัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมบำรุงถนน สาย ลย. 4025 แยก ทล.2140 บ้านทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อให้่ได้มาตรฐาน เกิดความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง โดยมีนายวิรัช พลชำนาญ ผู้อำนวยการหมวดซ่อมบำรุงทางหนองหิน ร่วมลงพื้นที่และควบคุมในพื้นที่เขตรับผิดชอบ

ซ่อมถนน สาย ลย 4025
ซ่อมถนน สาย ลย 4025
ซ่อมถนน สาย ลย 4025
ซ่อมถนน สาย ลย 4025
ซ่อมถนน สาย ลย 4025
ซ่อมถนน สาย ลย 4025
ซ่อมถนน สาย ลย 4025
ซ่อมถนน สาย ลย 4025
ซ่อมถนน สาย ลย 4025
ซ่อมถนน สาย ลย 4025
ซ่อมถนน สาย ลย 4025
Scroll Up Skip to content