Menu
home
>>
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ ถนนสวยหน้าหมู่บ้าน สาย ลย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2138- บ้านห้วยพอด อำเภอเมือง,เชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 1 แห่ง

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201 – บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย จำนวน 1 แห่ง

Scroll Up Skip to content