ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โครงสร้างองค์กร
%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87592

ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดเลย

328
หมวดบำรุงทาง ขทช.เลย
217
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองหิน
546
ระยะทางรวม
แขวงทางหลวงชนบทเลย สายทาง ที่อยู่รับผิดชอบ จำนวน 15 สายทาง ระยะทางดำเนินการ จำนวน 321.961 กิโลเมตร ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน ลูกจ้างรายเดือน จำนวน 8 คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน 3 คน
นายโฆษิต กุลทอง

นายโฆษิต กุลทอง

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองหิน สายทาง ที่อยู่รับผิดชอบ จำนวน 12 สายทาง ระยะทางดำเนินการ จำนวน 224.238 กิโลเมตร ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน พนักงานราชการ จำนวน 2 คน ลูกจ้างรายเดือน จำนวน 22 คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน 3 คน
นาย วิรัช พลชำนาญ

นาย วิรัช พลชำนาญ

ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองหิน