ประกาศ เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลย.3003 แยก ทล.201 – บ้านท่าลี่ อ.เมือง,ท่าลี่ จ.เลย ระยะทาง 2.210 กม. จำนวน 1 แห่ง

เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลย.3003 แยก ทล.201 – บ้านท่าลี่ อ.เมือง,ท่าลี่ จ.เลย ระยะทาง 2.210 กม. จำนวน 1 แห่ง ดาวน์โหลด

ขทช.เลย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเกษม สัจจารักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทเลย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม “ขทช.เลย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา”

ขทช.เลย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

      วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเกษม สัจจารักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทเลย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

อ่านเพิ่มเติม “ขทช.เลย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา”

ประกาศ ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย ลย.4020 แยก ทล.2108 – บ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม จ.เลย จำนวน 1 แห่ง

ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย ลย.4020 แยก ทล.2108 – บ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม จ.เลย จำนวน 1 แห่ง ดาวน์โหลด

ประกาศ ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย ลย.4018 แยก ทล.2016 – บ้านขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน 1 แห่ง

ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย ลย.4018 แยก ทล.2016 – บ้านขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน 1 แห่ง ดาวน์โหลด

ประกาศ ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย ลย.4004 แยก ทล.2138 – บ้านหนองผำ อ.เมือง จ.เลย จำนวน 1 แห่ง

ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย ลย.4004 แยก ทล.2138 – บ้านหนองผำ อ.เมือง จ.เลย จำนวน 1 แห่ง ดาวน์โหลด

ประกาศ ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย ลย.3003 แยก ทล.201 – บ้านท่าลี่ อ.เมือง,ท่าลี่ จ.เลย จำนวน 1 แห่ง

ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย ลย.3003 แยก ทล.201 – บ้านท่าลี่ อ.เมือง,ท่าลี่ จ.เลย จำนวน 1 แห่ง ดาวน์โหลด

ประกาศ เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลย.4025 แยก ทล.2140 – บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน 1 แห่ง

เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลย.4025 แยก ทล.2140 – บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน 1 แห่ง ดาวน์โหลด