ช่องทางด่วน สำหรับมาตรฐานและคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

โครงสร้างองค์กร
%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87592

ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดเลย

328

หมวดบำรุงทาง ขทช.เลย

217

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองหิน

546

ระยะทางรวม