อบรมการใช้เครื่องมือทดสอบความแน่นในสนาม (นิวเคลียร์) พร้อมรับมอบเครื่องมือ

เครื่องมือทดสอบความแน่นในสนาม (นิวเคลียร์) เพื่อทดสอบความหนาแน่น

อ่านเพิ่มเติม “อบรมการใช้เครื่องมือทดสอบความแน่นในสนาม (นิวเคลียร์) พร้อมรับมอบเครื่องมือ”

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล รถหัวลากจูง จำนวน 1 คัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล รถหัวลากจูง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด

 

ขทช.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเกษม สัจจารักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทเลย และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อ่านเพิ่มเติม “ขทช.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ””

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณย่านชุมชน สาย ลย.3028 แยก ทล.210 – บ้านวังเลา อ.เอราวัณ จ.เลย จำนวน 1 แห่ง

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณย่านชุมชน สาย ลย.3028 แยก ทล.210 – บ้านวังเลา อ.เอราวัณ จ.เลย จำนวน 1 แห่ง ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณย่านชุมชน สาย ลย.3028 แยก ทล.210 – บ้านวังเลา อ.เอราวัณ จ.เลย จำนวน 1 แห่ง

ประกาศ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณย่านชุมชน สาย ลย.3028 แยก ทล.210 – บ้านวังเลา อ.เอราวัณ จ.เลย จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จึงเปลี่ยนแปลงเดือน ในการประกาศจัดจ้าง แขวงทางหลวงชนบทเลย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลด

ประกาศ ขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สาย ลย.3029 แยก ทล.201 – บ้านผาหวาย อ.หนองหิน จ.เลย จำนวน 1 แห่ง

ประกาศ ขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สาย ลย.3029 แยก ทล.201 – บ้านผาหวาย อ.หนองหิน จ.เลย จำนวน 1 แห่ง ดาวน์โหลด